دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس: شیراز، بلوار چمران، خیابان ابیوردی 1، دانشکده علوم توانبخشی شیراز
کد پستی: 33669-71947
صندوق پستی: 1733-71345
تلفن: 36271551-071 و 36271552-071
نمابر: 36272495-071
پست الکترونیک: Rehab@Sums.ac.ir
شبکه های اجتماعی:
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal