نسخه جدید     

 

در روز چهارشنبه مورخ 29/2/95  راس ساعت 12ظهر در اتاق ریاست دانشکده علوم توانبخشی جناب آقای دکتر رازقی جلسه طرح تکریم و نظام آراستگی و مستندسازی با حضور جناب آقای دکتر رازقی با نام و یاد خدا آغاز شد.شرح جلسه به صورت زیر می باشد :

1 در این جلسه بنابه تصمیم جناب آقای دکتر رازقی ، سرکار خانم ابراهیمی همچنان برای سال 95 بر سمت های خود که رابط طرح تکریم و بازرس طح تکریم و رابط مستندسازی بودند باقی ماندند و همچنین سرکار خانم پوریان نیز به عنوان بازرس طرح تکریم و نظام آراستگی باقی ماندند.

2 سرکار خانم ابراهیمی گزارشی مبنی بر نمرات گرفته شده افراد برای ارتقاء سازی فرآیندها و همچنین گزارش حضور خودشان در دفتر مهارت های بالینی و چگونگی ارزیابی فرآیندهای ارتقاء داده شده توسط سرکار خانم ارمی دادند که نمرات اخذ شده به تایید جناب دکتر رازقی رسیده شد.

3 مستندات کمیته مستندسازی و کمیته طرح تکریم مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد بازرسی توسط سرکار خانم پوریان و سرکار خانم ابراهیمی انجام شود و کمبودها و کاستی ها در جلسه بعد عنوان شود.

4 مقرر شد تعداد صندوق های نظرسنجی و شکایات را بیشتر کرده به خصوص در کلینیک دانشکده که حضور ارباب رجوع در کلنیک زیاد می باشد .

اسامی حاضر در جلسه

دکتر محسن رازقی

دکتر زهرا رجحانی

خانم مینا موسوی

خانم فاطمه سرپوریان

خانم فرخنده ابراهیمی

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-19 9:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ