نسخه جدید     
 
 
 
روز سه شنبه مورخ 28/5/93 راس ساعت 11:30 ظهر با نام خدا با حضور جناب آقای دکتر رازقی ریاست دانشکده ،سرکار خانم مینا موسوی گورابی ، سرکار خانم دکتر رجحانی شیرازی معاون آموزشی دانشکده ، سرکار خانم ابراهیمی رابط طرح تکریم و مستندسازی دانشکده جلسه شروع شد که موارد زیر بازگو شد :

ابتدا جلسه با نام و یاد خدا در اتاق ریاست دانشکده جناب آقای دکتر رازقی برگزارشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -         --   در شروع جلسه سرکار خانم ابراهیمی توضیحاتی در مورد بازدیدی که توسط جناب آقای دبیری در روز دوشنبه مورخ 27/5/93 از دانشکده به عمل آورده بودند داده شد. که این بازدید در مورد طرح تکریم و نظام آراستگی بود که نتایج بازدید و جدول نمره بندی آن به استحضار جناب آقای دکتر رازقی رسید.
     -    مقرر شد تابلوی اشیاء گم شده و تابلوی راهنمای ارباب رجوع برای نحوه شکایت نصب شود.
     - مقرر شد بازرسی نظام آراستگی توسط سرکار خانم پوریان و ابراهیمی انجام شود و گزارش سه ماه آن به استحضار جناب آقای دکتر رازقی و کمیته طرح تکریم دانشگاه برسد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-23 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ