نسخه جدید     
 در روز چهارشنبه مورخ  28/7/95  راس ساعت 13 ظهر در اتاق ریاست دانشکده علوم توانبخشی جناب آقای دکتر رازقی جلسه طرح تکریم و نظام آراستگی و مستندسازی با حضور جناب آقای دکتر رازقی با نام و یاد خدا آغاز شد.شرح جلسه به صورت زیر می باشد :

-         مقرر شد در نیمه دوم سال 95 با توجه به بررسی ها و بازرسی های به عمل آمده توسط سرکار خانم ابراهیمی و سرکار خانم سرپوریان در مورد نظام آراستگی و طرح تکریم در جلسه بعدی لیست کمبودها و موارد اصلاحی در این رابطه مطرح کرده و راهکارهایی برای رفعشان پیش بینی شود.

-         با توجه به جمع آوری فرم های نظرسنجی ارباب رجوع مقرر شد سرکار خانم ابراهیمی فرم ها را طبق روال گذشته در سامانه رشد وارد کنند.

-         در ضمن با توجه به فرم های جمع آوری و ثبت شده  تابستان 95 در سامانه رشد سرکار خانم مریم خوبیاری به عنوان فرد برتر معرفی شدند.

-         در مور مستند سازی و ارتقاء فرآیندها مقرر شد چند فرآیند بازبینی شده توسط گروه های مختلف پرسنلی ، در نیمه دوم سال 95 ارتقاء یافته و در نهایت طی یک جلسه در پایان سال نواقص آنها برطرف شود.

همچنین مقرر شد یک جلسه توجیهی برای پرسنل دانشکده برگزار شود.

اسامی حاضر در جلسه

دکتر محسن رازقی
دکتر زهرا رجحانی
خانم مینا موسوی
خانم فاطمه سرپوریان
خانم فرخنده ابراهیمی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-19 9:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ