نسخه جدید     
روز یکشنبه مورخ 18/3/94 راس ساعت 13:30 ظهر با نام خدا با حضور جناب آقای دکتر رازقی ریاست دانشکده ،سرکار خانم مینا موسوی گورابی ، سرکار خانم دکتر رجحانی شیرازی معاون آموزشی دانشکده ، سرکار خانم ابراهیمی رابط طرح تکریم و مستندسازی دانشکده جلسه شروع شد که موارد زیر بازگو شد :
 
-          سرکار خانم ابراهیمی توضیحاتی در مورد فره های نظرسنجی و نحوه تکمیل و تحویلشان و ثبت در سیستم رشد دادند.
-         مقرر شد بازرسی طرح تکریم توسط سرکار خانم ابراهیمی هر سه ماه یکبار انجام شود.
-          و همچنین در مورد بازدید حضوری کمیته مستندسازی در تاریخ 11/3/94 روز یکشنبه در ساعت 11:30 که توسط بازرسین محترم کمیته ( سرکار خانم نیکنام و سرکار خانم ارمی ) صورت گرفت توضیحاتی توسط سرکار خانم ابراهیمی داده شد.
-         سرکار خانم ابراهیمی به کلیه رابطین تحول اداری اعلام کردند جلسه ارزیابی تحول اداره از تاریخ 27/3/94 به روز شنبه 14/4/94 موکول شده.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-23 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ