نسخه جدید     
 در روز یکشنبه مورخ 26/10/95 در اتاق ریاست دانشکده علوم توانبخشی جناب آقای دکتر رازقی جلسه طرح تکریم و نظام آراستگی و مستندسازی با حضور جناب آقای دکتر رازقی با نام و یاد خدا آغاز شد.شرح جلسه به صورت زیر می باشد :

-         ابتدا سرکار خانم ابراهیمی و سرکار خانم موسوی در مورد تغییر لیست ارزیابی طرح تکریم و نظام آراستگی سال 95 توضیحاتی دادند و موارد تغییر یافته احتمالی لیست ارزیابی سال 95 را متذکر شدند که با توجه به این تغییرات دکتر رازقی دستوراتی پیرامون چگونگی انجام امور طرح تکریم و نظام آراستگی دادند:

-         مقرر شد فرم های نظرسنجی طبق روال ماه های پیش جمع آوری شده و توسط سرکار خانم ابراهیمی در سیستم رشد ثبت شود و همچنین سرکار خانم ابراهیمی در مورد خرید صندوق هایی برای شکایات و نظرسنجی که در سال 94 مقرر شده بود در صورت تامین اعتبار خریداری شود توضیحاتی دادند که مورد تایید جناب آقای دکتر رازقی قرارگرفت .

-         سپس سرکار خانم ابراهیمی در مورد مستندسازی فرآیندها که از اول سال 95 مورد بررسی و بازنگری قرار داده شده بود توضیحاتی دادند که مقرر شد هر گروه فرآیند ارتقاء داده شده سال 95 و برای ارزشیابی پایان سال مورد بررسی قرار گیرند و مقرر شد لوح تقدیری به افرادی که در ارتقاء فرآیندها همکاری داشتند داده شود.

اسامی حاضر در جلسه

  • دکتر محسن رازقی
  • دکتر زهرا رجحانی
  • خانم مینا موسوی
  • خانم فرخنده ابراهیمی
  • خانم فاطمه سرپوریان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-19 11:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ