نسخه جدید     
این صورتجلسه مربوط به دی و بهمن ماه سال 94 میباشد که در روز چهارشنبه 28/11/94 راس ساعت 13 در اتاق ریاست دانشکده علوم توانبخشی با حضور جناب آقای دکتر رازقی ، سرکار خانم دکتر رجحانی ، سرکار خانم موسوی ، جناب آقای زارع ، سرکار خانم ابراهیمی رابط طرح تکریم و مستندسازی فرآیندهای دانشکده برگزار شد که شرح جلسه به صورت زیر است :
-         ابتدا سرکار خانم ابراهیمی و سرکار خانم موسوی در مورد جلسات طرح تکریم که در دانشکده های دیگر برای تغییر لیست ارزیابی طرح تکریم و نظام آراستگی برگزار شده بود توضیحاتی دادند و موارد ذکر شده در جلسات برای تغییر لیست ارزیابی سال 94 را متذکر شدند که با توجه به این تغییرات دکتر رازقی دستوراتی پیرامون چگونگی انجام امور طرح تکریم و نظام آراستگی دادند:
-         مقرر شد فرم های نظرسنجی طبق روال ماه های پیش جمع آوری شده و توسط سرکار خانم ابراهیمی در سیستم رشد ثبت شود و همچنین سرکار خانم ابراهیمی در مورد خرید صندوق هایی برای شکایات و نظرسنجی چند بازدید انجام داده بودند که مورد تایید جناب آقای دکتر رازقی قرارگرفت .
-         سپس سرکار خانم ابراهیمی در مورد مستندسازی فرآیندها که از اول سال 94 مورد بررسی و بازنگری قرار داده شده بود توضیحاتی دادند که مقرر شد 3 فرآیند ارتقاء داده شده سال 94    ( که در سه گروه انجام شده بود ) مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مقرر شد فرآیندهای ارتقاء داده شده که مربوط به کتابخانه تحصیلات تکمیلی و آموزش دانشکده بودند که هر سه مورد هم جز فعالیت های اختصاصی به شمار می رفتند برای ارزشیابی پایان سال مورد بررسی قرار گیرند و مقرر شد لوح تقدیری به افرادی که در ارتقاء فرآیندها همکاری داشتند داده شود.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-23 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ