نسخه جدید     
در روز چهارشنبه مورخ 93/10/17 با نام و یاد خدا جلسه طرح تکریم و مستندسازی با حضور پرسنل دانشکده در سالن شماره 8 شروع شد که در مورد مسایل زیر صحبت شد :
-          ابتدا توسط سرکار خانم ابراهیمی توضیحاتی در مورد نحوه مستندسازی و ارتقاء فرآیندها و میزان نمره موثر در ارزشیابی پایان سال 93 داده شد ونمونه هایی از ارتقاء فرآیند واحدهای دیگر در اختیار افراد حاضر در جلسه قرار گرفت که مقرر گردید افراد واجد شرایط برای کسب 4 نمره مستندسازی برای ارزشیابی پایان سال تشکیل گروه داده و به صورت گروهی فعالیت خود را شروع کرده و در اختیار سرکار خانم ابراهیمی قرار دهند .
-          سپس توسط جناب آقای زارع در مورد نحوه ارزشیابی و فرم مربوط به آن توضیحاتی داده شد.
-          سرکار خانم ابراهیمی رابط طرح طکریم دانشکده از افراد حاضر در جلسه خواستند تا در امر تکریم ارباب رجوع تمامی تلاش خود را به کار گیرند و پیشنهادات و نظرات خود را در راستای بهتر شدن این امر بازگو کنند.
-          مقرر شد تمامی فرم های نظر سنجی ارباب رجوع جمع آوری و تحویل سرکار خانم ابراهیمی شود.
-          مقرر شد بازرسی نظام آراستگی سه ماهه چهارم در بهمن ماه انجام گیرد و توضیحاتی پیرامون نظام آراستگی و دستور العمل آن به افراد داده شد که مقرر گردید فرم های دستورالعمل نظام آراستگی بین پرسنل توزیع شود .
افراد حاضر در جلسه:
خانمها : ابراهیمی( رابط طرح تکریم و مستندسازی) ، موسوی ، ابراهیم پور ، پوریان ( بازرس طرح تکریم) ، زارع ، کرمی، خوبیاری ، امین ، گرامی، کارگرفرد ، زهره کرمی
آقایان : زارع ( رابط ارزشیابی ) ، آبی رنگ ، نیازمندیان ، نداف فر ، کرمی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-23 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ