جلسه با نام و یاد خدا در تاریخ 93/11/29روز چهارشنبه در اتاق دکتر رازقی ریاست دانشکده توانبخشی با حضور سرکار خانم دکتر رجحانی،سرکار خانم موسوی ، سرکار خانم ابراهیمی ، سرکار خانم پوریان برگزار گردید.
-          ابتدا سرکار خانم ابراهیمی رابط مستندسازی گزارشی مبنی بر فرآیندهای ارتقاء داده شده و رسم آن توسط پرسنل داده شد که مورد بازدید جناب آقای دکتر رازقی قرارگرفته شد و نمرات نهایی پرسنل برای ارزشیابی پایان سال داده شد و همچنین توضیحاتی در مورد بانک اطلاعاتی فرآیندها به افراد حاضر در جلسه داده شد.
-          گزارش نظام آراستگی که توسط سرکار خانم پوریان و سرکار خانم ابراهیمی در تاریخ 25/11/93 از دانشکده شده بود به سمع و نظر جناب آقای دکتر رازقی رسیده شد.
-          صحبت هایی مبنی بر جلسه تقدیر و تشکر آخر سال 93 شد که مقرر گردید سرکار خانم موسوی و سرکار خانم ابراهیمی و همچنین سرکار خانم خلوتی کارشناس فرهنگی دانشکده هماهنگی های لازم را به عمل آورند .
-          مقرر شد تمامی فرم های نظرسنجی ارباب رجوع جمع آوری شده و وارد سامانه رشد شود برای اثربخشی در ارزشیابی پایان سال پرسنل .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-23 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ