نسخه جدید     
 در روز سه شنبه مورخ 30/9/95  راس ساعت 14 ظهر در اتاق ریاست دانشکده علوم توانبخشی جناب آقای دکتر رازقی جلسه طرح تکریم و نظام آراستگی و مستندسازی با حضور جناب آقای دکتر رازقی با نام و یاد خدا آغاز شد.شرح جلسه به صورت زیر می باشد :

-          در شروع جلسه سرکار خانم ابراهیمی توضیحاتی در مورد جلسه حضوری که در روز دوشنبه مورخ  29/9/95 در مرکز مهارتهای بالینی با سرکار خانم امیری داشتند داده شد. که در این جلسه سرکار خانم امیری توضیحاتی پیرامون نحوه ارزیابی واحد ها در سال 95 و همچنین نحوه ارزشیابی پرسنل و نحوه ارتقاء فرآیندها دادند و همچنین نمونه فرم ها و دستورالعمل ارزشیابی را به سرکار خانم ابراهیمی تحویل دادند .

-          توسط سرکار خانم ابراهیمی توضیحاتی در مورد نحوه مستندسازی و ارتقاء فرآیندها و میزان نمره موثر در ارزشیابی پایان سال 95 داده شد

-          مقرر شد تابلوی اشیاء گم شده و تابلوی راهنمای ارباب رجوع برای نحوه شکایت نصب شود.

-          سرکار خانم ابراهیمی رابط طرح تکریم دانشکده از افراد حاضر در جلسه خواستند تا در امر تکریم ارباب رجوع تمامی تلاش خود را به کار گیرند و پیشنهادات و نظرات خود را در راستای بهتر شدن این امر بازگو کنند.

-          همچنین سرکار خانم الهام خلوتی به عنوان فرد تشویقی سه ماه سوم معرفی شدند.

-          نتایج بازرسی نظام آراستگی و تکریم ارباب رجوع توسط سرکار خانم ابراهیمی بازگو شد و مقرر شد در صورت امکان با توجه به درخواست های قبلی تغییراتی در نظام آراستگی ایجاد شود.

  • اسامی حاضر در جلسه
  •        دکتر محسن رازقی
  •          دکتر زهرا رجحانی
  •         خانم مینا موسوی
  •         خانم فاطمه سرپوریان
  •        خانم فرخنده ابراهیمی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-19 11:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ