نسخه جدید     
روز دوشنبه مورخ 30/9/94 راس ساعت 13:30 ظهر با نام خدا با حضور جناب آقای دکتر رازقی ریاست دانشکده ،سرکار خانم مینا موسوی گورابی ، سرکار خانم دکتر رجحانی شیرازی معاون آموزشی دانشکده ، سرکار خانم ابراهیمی رابط طرح تکریم و مستندسازی و جناب آقای نداف فرد ( مسئول تاسیسات )دانشکده جلسه شروع شد که موارد زیر بازگو شد :
-         ابتدا سرکار خانم ابراهیمی گزارش بازرسی نظام آراستگی که مورخ 25/9/94 از تمامی اتاق ها به عمل آورده بودند ، ارائه داده و توضیحاتی مبنی بر مشکلات و نواقص موجود دادند که مقرر شد برای رفع نواقص اقدامات لازم با سرکار خانم موسوی و جناب آقای نداف فر به عمل آید .
-         مقرر شد CD طرح تکریم تحویل سرکار خانم امین داده شود تا روی FTP دانشکده قرارداده شود و در دی ماه افرادی که دوره طرح تکریم را نگذرانده اند ، در این دوره شرکت کننده و لیست افراد شرکت کننده تحویل سرکار خانم تفرقه رابط آموزش ضمن خدمت داده شود.
-         با توجه به فرا رسیدن پایان سال و ارزشیابی کارکنان با توجه ب اینکه مقداری از کل نمره متعلق به مستندسازی فرآیندها می باشد، مقرر شد طبق روال سال قبل گروه هایی توسط سرکار خانم ابراهیمی تشکیل شود و فرآیندهایی که بازبینی شده طی ، سال مستند شود.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-23 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ