نسخه جدید     
 
 در روز چهارشنبه مورخ 26/9/93 در اتاق ریاست دانشکده علوم توانبخشی جناب آقای دکتر رازقی جلسه طرح تکریم و نظام آراستگی و مستندسازی با حضور جناب آقای دکتر رازقی با نام و یاد خدا آغاز شد.شرح جلسه به صورت زیر می باشد :
1 – ابتدا توسط سرکار خانم ابراهیمی شرح جلسه مستندسازی که در تاریخ 17/9/93 راس ساعت 30/12 در سالن شهید رجبی بیمارستان فقیهی توسط سرکار خانم ممبری برگزار شده بود ، داده شد که در آن جلسه 4نمره ارزشیابی به مستندسازی فرآیندها داده شده بود و توضیحاتی پیرامون این نمره و چگونگی کسب 4نمره توسط افراد برای ارزشیابی آخر سال توسط سرکار خانم ممبری داده شده.
2 – توسط سرکار خانم پوریان گزارش بازرسی نظام آراستگی که در تاریخ 23/9/93 از بعضی از اتاقهای دانشکده انجام داده بودند ، داده شد و تذکراتی پیرامون نظام آراستگی توسط جناب آقای دکتر رازقی داده شد و مقرر شد جناب آقای نداف فر مسئول تاسیسات دانشکده نسبت به رفع خرابیهای هواکش های سرویس های بهداشتی اقدام کنند.
3 – فرم های نظرسنجی سه ماهه سوم در تاریخ 19/9/93 جمع آوری شد و توسط سرکار خانم ابراهیمی وارد سیستم رشد گردید که سرکار خانم شیوا گرامی به عنوان 5% تشویقی معرفی شد.

جناب آقای دکتر رازقی
رییس دانشکده علوم توانبخشی
سرکار خانم دکتر رجحانی
معاون آموزشی
سرکار خانم موسوی
رییس امور عمومی
سرکار خانم ابراهیمی
رابط طرح تکریم و مستندسازی
سرکار خانم پوریان
بازرس
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-23 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ