نسخه جدید     
 
روزسه شنبه مورخ 3/9/94 راس ساعت 13:30 ظهر با نام خدا با حضور جناب آقای دکتر رازقی ریاست دانشکده ،سرکار خانم مینا موسوی گورابی ، سرکار خانم دکتر رجحانی شیرازی معاون آموزشی دانشکده ، سرکار خانم ابراهیمی رابط طرح تکریم و مستندسازی دانشکده جلسه شروع شد که موارد زیر بازگو شد :
-          فرم های نظرسنجی طبق معمول هرماه جمع آوری شد و سرکار خانم ابراهیمی اقدام به ثبت آنها در سیستم رشد کردند.
-          ابتدا توسط سرکار خانم ابراهیمی گزارشی مبنی بر بازرسی نظام آراستگی که از سرویسهای بهداشتی محوطه و داخل ساختمان دانشکده انجام شده بود ارائه شد که مقرر شد جناب آقای نداف فر مسئول تاسیسات دانشکده نسبت به رفع خرابی فلاش تانک و هواکش سرویس های بهداشتی اقدام کنند .
-          مقرر شد روز چهارشنبه 25/9/94 بازرسی نظام آراستگی از دانشکده به عمل آید و گزارش آن در جلسه مورخ 30 آذر ارائه گردد.
-          طبق نامه مرخ 25/8/94 به شماره 94/359941 گزارش آمار 6ماهه اول سال 95 مربوط به مستندسازی فرآیندها در تاریخ 3/9/94 ارسال شد و گزارش آن در جلسه مستندسازی خدمت آقای دکتر رازقی ارائه شد و پیرامون مسئله مستندسازی فرآیندها و ارزشیابی پایان سال توضیحات مختصری توسط خانم ابراهیمی داده شد .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-23 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ