نسخه جدید     
شرح وظایف پرسنل اداری دانشکده علوم توانبخشی
 
بخش اداری

1- رییس امور عمومی - مسئول روابط عمومی(مینا موسوی گورابی)

2- متصدی دبیرخانه (فرزانه تفرقه)

3- ماشین نویس ( اعظم ابراهیم پور)

4- بایگان ( گلچهره محمدی)

5- متصدی دبیرخانه ( فرخنده ابراهیمی)بخش آموزش

1- مسئول آموزش ( فاطمه سروپوریان)

2- کارشناس آموزش ( راضیه زارع)

3- کارشناس آموزش، امور دانشجویی و EDO (فرحناز کرمی)

4- کارشناس آموزش و پژوهش(شیوا گرامی)بخش پژوهشی

1-کارشناس پژوهش ( مرضیه محمدی)

*کتابخانه

1- مسئول کتابخانه ( فریبا ایروانیان)

2- کمک کتابدار ( افراسیابی)

*فن آوری اطلاعات

1- کارشناس کامپیوتر ( زهرا امین)مربی غیر هیئت علمی ( کارشناس امور توانبخشی)

1- سارا ابوالاحراری شیرازی

2-کتایون رضایی

3- فاطمه جباری فرد
حسابداری

1- حسابدار و امین اموال ( حمید آبی رنگ)

2- انبار دار (امین نیازمندیان)

3- کارپرداز ( ابوذر کرمی)
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-23 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ