نسخه جدید     
*فرآیند ارسال پروپوزال تایید شده دانشجویان کارشناسی ارشد به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه

این فرآیند برای دانشجویان ارشدی که تمامی دروس خود را گذرانده و فقط واحد پایان نامه دارند انجام میشده که قبلا تمامی مراحل تایید و ارسال پروپوزال به صورت دستی بوده که حدود 3ماه طول می کشیده و این مسئولیت به عهده کارشناس آموزش بوده که بعد از ارتقاء و الکترونیکی شدن فرم ها و آمدن سیستم نرم افزاری پژوهشیار و بکارگیری کارشناس تحصیلات تکمیلی این پروسه به 50 روز تقلیل پیدا کرد که خود موجب تسریع امور و رضایت خاطر دانشجویان شد.

*فرآیند دریافت اشتراک اتوماسیون اداری


پرسنل جدیدالورود و همچنین پرسنلی که اشتراک اتوماسیون اداری نداشتند از طریق درخواست کتبی باید تقاضای اشتراک می کردند که این پروسه یک هفته کاری یا شاید بیشتر به علت حضور نداشتن کارشناس مربوطه یا تعدد مسئولیت و یا به علت دستی بودن مراحل طول می کشید که بعد از الکترونیکی شدن فرم درخواست اشتراک اتوماسیون اداری و ارسال آن به صورت الکترونیکی و غیرحضوری این پرسه به 3 الی 4 روز تقلیل پیدا کرد و در روند کار و هزینه صرفه جویی شد.

*فرآیند ارزیابی کارگاه های آموزشی اعضا کتابخانه

برای اعضا کتابخانه یک سری کارگاه های آموزشی برگزار می شود که در پایان فرم ارزیابی به اعضا داده می شد که باید به صورت دستی تکمیل می کردند که با توجه به اینکه این فرم ها به صورت دستی بود برخی اعضا در پر کردن فرم سهل انگاری می کردن یا برای کتابدار چاپ و پخش و جمع آوری و ارسال فرم ها به معاونت پژوهشی دانشگاه کار ی اضافه بر مسئولیت های دیگرش بود که الکترونیکی شدن فرم ها و بررسی و ارسال فرم ها از طریق ایمیل کتابخانه باعث کوتاه شدن مدت فرآیند و رضایت اعضا و خود کتابدار شد.

* فرآیند پرداخت حق التدریس اساتید مدعو خارج از دانشکده توسط امورمالی دانشکده


این فرآیند در پایان هر نیمسال تحصیلی انجام می شده که تمامی مراحل بصورت دستی و کاملا وقت گیر بوده و درصد خطا زیاد بوده و با روی کارآمدن سیستم نرم افزاری حقوق و دستمزد و بیمه و سیستم نرم افزاری آموزشی دانشکده پروسه این فرآیند بسیار کوتاه تر و با دقت عمل بیشتری همراه شد و باعث رضایتمندی اساتید مدعو شد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-8 11:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ