اهداف کلی :
1 ارتقاء و بهبود فرآیند آموزش و مهارت آموزی
2 ارتقاء و بهبود فرآیند مدیریت کارکنان
3 ارتقاء و بهبود فرآیند مشاوره برای دانشجویان جدیدالورود
4 ترسیم و بازنگری فلوچارت فرآیندهای سازمانی
5 آموزش پرسنل جدیدالورود
6 ارتقاء و بهبود فرآیند دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
7 ارتقاء و بهبود فرآیند درخواست و دریافت فیلم آموزشی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-10 14:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ