نسخه جدید     

اسامی پرسنل دانشکده و جایگزینهای آنان به هنگام عدم حضور

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

جایگزین 1

جایگزین2

توضیحات

1

دكترمحسن رازقي

دکتر رجحانی

دکترمتاله

 

2

دکتر كرامت اله عباس نيا

خانم تقی زاده

-

 

3

مريم ابراهيميان

دکتررجحانی

دکترکمالی

درصورت نیاز باهم گروههای فیزیوتراپی

4

دكترزهرا رجحاني شيرازي

خانم  ابراهیمیان

دکتر متاله

 

5

دكتر ثريا پيروزي

دکتر رجحانی

خانم غفاری نژاد

 

6

شهره تقي زاده

آقای دکتر عباس نیا

-

 

7

فرحناز غفاري نژاد

-

-

درصورت نیاز باهم گروههای فیزیوتراپی

8

دكترفهيمه كمالي سروستاني

-

-

درصورت نیاز باهم گروههای فیزیوتراپی

9

دکتر محمد حدادی

-

-

درصورت نیاز باهم گروههای فیزیوتراپی

10

طاهره مطيع اله

خانم مسلمی حقیقی

-

درصورت نیاز باهم گروههای فیزیوتراپی

11

فرزانه مسلمي حقيقي

-

-

درصورت نیاز باهم گروههای فیزیوتراپی

12

دكتر سبحان سبحانی

دکتر رجحانی

-

درصورت نیاز باهم گروههای فیزیوتراپی

13

محمدمجيد اوريادي زنجاني

دکتر رجحانی

-

درصورت نیاز باهم گروههای فیزیوتراپی

14

مريم وهاب

-

-

درصورت نیاز باهم گروههای گفتاردرمانی

15

دکتر شيوا ابراهيميان

-

-

درصورت نیاز باهم گروههای گفتاردرمانی

16

دکتر عليرضا درخشان راد

دکتر رجحانی

-

 

درصورت نیاز باهم گروههای کاردرمانی

17

سميه كاووسي پور

-

-

درصورت نیاز باهم گروههای کاردرمانی

18

دکتر امین کردی یوسفی نژاد

خانم خلوتی

-

درصورت نیاز باهم گروههای کاردرمانی

19

مينا موسوي گورابي

دکتر رجحانی

آقای حاجی زاده

 

20

فريبا ايروانيان

آقای میرعلایی

-

 

21

سارا ابوالاحراري شيرازي

خانم رضایی

-

درصورت نیاز باهم گروههای فیزیوتراپی 

22

بهرام حاجي زاده

آقای آبی رنگ

آقای کرمی

 

23

كتايون رضايي

خانم ابوالاحراری

-

درصورت نیاز باهم گروههای فیزیوتراپی

24

مریم خوبیاری

خانم پوریان

خانم بردبار

 

25

کتایون رضایی

خانم ابوالاحراری 

 

اموراداری درمانگاه:خانم محمدی

26

سحر قنبری

-

-

درصورت نیاز باهم گروههای کاردرمانی

27

راضيه زارع

خانم کرمی

خانم پوریان

 

28

سيد امين نيازمنديان

آقای اکرمی

آقای آبی رنگ

 

29

-

-

-

-

 

اسامی پرسنل دانشکده و جایگزینهای آنان به هنگام عدم حضور

 

 ردیف

نام و نام خانوادگی

جایگزین 1

جایگزین2

توضیحات

30

ابوذر كرمي

آقای آبی رنگ

-

 

31

وحید فصیحیان

آقای محمد زارع

خانم موسوی

 

32

فرحناز كرمي

خانم زارع

خانم پوریان

 

33

دکتر عليرضا متاله

خانم دکتر رجحانی

-

درصورت نیازبا هم گروه فیزیوتراپی

34

مريم بوجاری

-

-

درصورت نیازبا هم گروه کاردرمانی

35

مهندس زهرا امين

آقای مهندس خاشعی

-

 

36

شیما بردبار

مریم خوبیاری

-

 

37

شیوا گرامی

خانم تفرقه

آقای دکتر سبحان سبحانی

 

38

اعظم ابراهيم پور

خانم ابراهیمی

خانم محمدی

 

39

فرزانه تفرقه

خانم گرامی

-

 

40

گلچهره محمدي

خانم ابراهیم پور

خانم ابراهیمی

اموردرمانگاه خانم رضایی

41

فاطمه سرپوريان

خانم زارع

خانم کرمی

 

42

حميد آبي رنگ

آقای حاجی زاده

آقای کرمی

 

43

محدثه بسیجی

-

-

درصورت نیازبا مسئولین هماهنگی

 می شود

44

ابراهیم عرب پور

آقای مومنی

آقای اکرمی

 

45

پروانه زارع

آقای جعفری

آقای مومنی

 

46

رحيم اكرمي

آقای جعفری

آقای مومنی

 

47

قربان جعفري

خانم پروانه زارع

آقای اکرمی

 

48

اياز مومني

آقای اکرمی

آقای عرب پور

 

49

فرخنده ابراهيمي

خانم ابراهیم پور

خانم محمدی

 

50

محمد زارع

 خانم موسوی

آقای فصیحیان

درغیاب هرسه نفر آقای

 آبی رنگ

51

الهام خلوتی

خانم فیروزبخت

دکتر کردی یوسفی نژاد 

 

52

بهاره فیروزبخت

خانم خلوتی

-

درصورت نیاز باهم گروههای خود

53

 

-

-

درصورت نیاز باهم گروههای خود

54

مهدی نداف فر 

خانم موسوی 

 

در صورت نیاز باهم گروههای خود

توضیح: کلیه پرسنل محترم توجه داشته باشید درصورت نیازدانشکده به غیر از اسامی اعلام شده افراد براساس مهارت جایگزین دیگرهمکاران میگردند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-24 10:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ