نسخه جدید     
1- فلوچارت مربوط به فرآیندهای اجرایی حوزه آموزشی دانشکده علوم توانبخشی

انتخاب واحد ( دانشجویان جدیدالورود)
درخواست میهمان و انتقالی برای سایر دانشگاهها(جدید)
 
انتخاب واحد ( سایر دانشجویان)
تطبیق دروس دانشجویان انتقالی یا تغییر رشته
 
 دریافت گواهی اشتغال به تحصیل
 حذف نهایی
 درخواست مرخصی کارآموزی
 مطرح نمودن درخواستهای آموزشی در شورا

درخواست تغییر یا جابجایی کلاس

 درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
ارتقا اعضاء هیئت علمی


هدر زدن پاسخ نامه (جدید)

تکمیل پرونده اعضای دفتر استعداد درخشان (جدید)

  ثبت نام در دفتر استعداد درخشان (جدید)

محاسبه میزان حق التدریس اساتید ( صفحه اول- صفحه دوم) (ارتقا یافته) ( جدید)
  فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد ( جدید)

 فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ( جدید)
 کمیته کوریکولوم (جدید)

مشاوره دانشجویان ( جدید)
 فعالیتهای دفتر توسعه آموزش (جدید)
  


2- فلوچارت مربوط به فرآیندهای اجرایی حوزه پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم توانبخشیاستفاده دانشجویان از امکانات مرکز تحقیقات

انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد

سفارش مقاله
 دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ( صفحه اول- دوم) ( جدید)
 ارسال پروپوزال تایید شده دانشجویان ارشد (ارتقا یافته ) (صفحه 1 - صفحه 2 ) (جدید) 


 
3- فلوچارت مربوط به فرآیندهای اجرایی حوزه امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم توانبخشی

شرایط دریافت وام

 
 فرآیند اخذ وام دانشجویی
مسابقات فرهنگی(جدید)

 اجرای مسابقات فرهنگی ( ارتقا یافته) ( صفحه اول- صفحه دوم)( جدید)4- فلوچارت مربوط به فرآیندهای اجرایی حوزه حسابداری دانشکده علوم توانبخشی
ضمانت وام

 پرداخت حق التدریس اساتید ( ارتقا یافته) ( جدید)
 امانت و خروج کالای اموالی توسط پرسنل و دانشجو

   
 پرداخت حق التدریس اساتید مدعو خارج از دانشکده (ارتقا یافته ) (جدید)


5- فلوچارت مربوط به فرآیندهای اجرایی کلینیک دانشکده علوم توانبخشی
 فرآیند آموزش کلینیک
پذیرش بیمار(جدید)
 
 
 
 
6- فلوچارت مربوط به فرآیندهای اجرایی دبیرخانه و امور اداری دانشکده علوم توانبخشی
فرآیند ارسال فاکس از دبیرخانه

فرآیند دریافت فاکس در دبیرخانه

فرآیند ورود نامه به دبیرخانه

فرآیندخروج نامه از دبیرخانه

فرآیند آموزش ضمن خدمت کارکنان
 مراحل بایگانی نامه
تاسیسات
تایپ
ثبت فرم نظرسنجی
دریافت و تحویل اقلام مورد نیاز کلاسها
سفارش خریدفرآیند دریافت نامه 
 
ورود اقلام خریداری شده به انبار
 
 
 
 
7- فلوچارت مربوط به فرآیندهای اجرایی کتابخانه و مرکز کامپیوتر دانشکده علوم توانبخشی


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-23 10:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ