نسخه جدید     
لیست فرآیندهای اختصاصی


دادن گواهی اشتغال به تحصیل

  فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی

  فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

انتخاب واحد سایر دانشجویان جدیدالورود

حذف و اضافه

حذف نهایی

هماهنگی کلاس ها

برنامه ریزی کلاس ها

برنامه ریزی امتحانات

جمع آوری سوالات امتحانی

 ثبت نام دانشجوی نمونه

  تطبیق واحد

انتخاب واحد سایر دانشجویان 

 تحویل فرم حق التدریس

 هماهنگی جلسات

 هماهنگی امتحانات میانترم

 برگزاری امتحانات

 بررسی ریز نمرات

 امور مربوط به EDC

امور مربوط به استعداد درخشان

 درخواست مرخصی کارآموزی

 درخواست تغییر یا جابجایی کلاس

 حذف نهایی
تطبیق دروس دانشجویان انتقالی یا تغییر رشته

مطرح نمودن درخواست های آموزشی در شورا

تشکیل جلسه آموزشی - پزوهشی

 تهیه طرح دوره ، طرح درس و راهنمای مطالعاتی

 جمع آوری حق التدریس

امور مربوط به درخواست مهمانی و انتقالی به سایر دانشگاه ها

 مراحل مشاوره دانشجویان

 چگونگی کسب مدارک توسط فارغ التحصیلان متقاضی جهت ارائه به خارج از کشور

 برگزاری کارگاه جهت دانشجویان

اخذ درس

کمیته کوریکولوم

 مراحل استفاده از نرم افزار چشم سوم جهت قرائت پاسخ نامه

 مراحل ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 مراحل انتخاب پایان نامه

شرکت در امتحان جامع دانشجویان دکتری

 تشکیل جلسات تحصیلات تکمیلی

 مراحل اخذ و ارائه درس سمینار

 مراحل دفاع از پایان نامه

 مراحل تصویب و دفاع از پروپوزال

دریافت وام تحصیلی دانشجویی

آشنایی با دانشجویان رشته های مختلف

 اراائه کارنامه فرهنگی به دانشجویان  

ارائه کتاب در زمینه های مختلف به دانشجویان به صورت امانت

 شناسایی و معرفی دانشجویان فعال فرهنگی و تقدیر از آنها

برگزاری کنفرانس علمی

تشکیل جلسه آموزشی - پژوهشی گروه

  تشکیل جلسات تحصیلات تکمیلی

  تایپ سوالات امتحانی

   تایپ گواهی اشتغال به تحصیل

 هدر زدن پاسخنامه

کمیته کوریکولوم

 تایید انتخاب واحد دانشجویان گفتار درمانی

 سفارش خرید تجهیزات مورد نیاز مرکز تحقیقات

 استفاده دانشجویان از امکانات مرکز تحقیقات

دریافت و تحویل وسایل مورد نیاز کلاس های عملی

 نظارت بر دستگاه های  سالن الکتروتراپی

هماهنگی سرویس های ایاب و  زهاب دانشجویان کارآموزی

 درمان بیماران فیزیوتراپی و آموزش برنامه درمانی به دانشجو

محاسبه میزان حق التدریس

پرداخت حق التدریس 

درخواست و در یافت کتاب الکترونیکی

 انتخاب عنوان پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشدتصحیح آزمون های تستی چهار گزینه ای توسط نرم افزار آزموده و چشم سوم

دفاع از عنوان پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

درخواست و دریافت فیلم آموزشی

مشاوره دانشجویان جدیدالورود

پرداخت حق التدریس اساتید مدعوخارج از دانشکده توسط امور مالی دانشکده

ارسال پروپوزال تایید شده دانشجویان کارشناسی ارشد به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ارزیابی کارگاههای آموزشی اعضای کتابخانه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-24 12:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ