نسخه جدید     
برنامه عملیاتی 1393
 
1 ارتقاء و بازنگری فرآیند تصحیح آزمون تستی از طریق نرم افزار چشم سوم
2 ارتقاء و بازنگری فرآیند درخواست کتاب الکترونیکی از طریق خرید و تامین نرم افزار پژوهشیار و سخت افزار مورد نیاز دانشجویان
3 ارتقاء سطح کیفی فرآیند ویزیت و پذیرش بیمار در کلینیک ویژه دانشکده
4 ارتقاء و بازنگری فرآیند انتخاب و تصویب پروپوزال
5 برگزاری جلسات منظم و ماهیانه برای بهبود در امر مستندسازی فرآیندها
6 ارتقاء و بهبود فرآیند مدیریت و تعامل با کارکنان
7 ارتقاء آموزش و بسترسازی برای پرسنل
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-11 11:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ