نسخه جدید     
برنامه ریزی عملیاتی واحد مستندسازی سال 1392
اهداف کلی :
1 – ارتقاء و بهبود فرآیند آموزش و مهارت آموزی
2 – ارتقاء و بهبود فرآیند مدیریت کارکنان
3 – ارتقاء و بهبود فرآیند تعامل با ارباب رجوع ( بیمار ،همراهان بیمار ، دانشجویان، پرسنل )
4 – ترسیم فلوچارت فرآیندهای سازمانی
5 – آموزش پرسنل جدیدالورود
6 – ارتقاء و بهبود سیستم رسیدگی به شکایات
7 – ارتقاء و بهبود فرآیند خرید تجهیزات رایانه ای
8 – ارتقاء و بهبود فرآیند برگزاری مسابقات فرهنگی
9 – ارتقاء و بهبود فرآیند پرداخت و محاسبه حق التدریس
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-11 11:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ