نسخه جدید     
کلینک صبح بصورت آموزشی با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده و دانشجویان می باشد.
کلینیک عصر بصورت تخصصی فقط با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده  می باشد.

برنامه کلینیک عصر فیزیوتراپی سال 95 :

روزهای هفتهمتخصصینساعت
شنبهدکتر متأله15:30 -18
یکشنبهدکتر کمالی
دکتر یوسفی کردی
15:30 -18
دوشنبهدکتر متأله15:30 -18
سه شنبهدکتر کمالی
دکتر یوسفی کردی
15:30 -18
چهارشنبهدکتر متأله
دکتر یوسفی کردی
15:30 -18


برنامه کلینیک عصرکاردرمانی سال 95:
 
روزهای هفتهمتخصصینساعت
دوشنبهکاردرمان آقای راستی15:30 -18
چهارشنبهکاردرمان آقای راستی15:30 -18
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-6 9:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ