نسخه جدید     
آدرس پستی: شیراز - بلوار چمران خیابان ابیوردی یک دانشکده علوم توانبخشی کد پستی  33669-71947

تلفن: 071-36271551، 36265108 داخلی 227

فاکس: 071-36272495

پست الکترونیکی: physiolib@sums.ac.ir

ساعات کار کتابخانه: شنبه تا چهارشنبه 15:30-7:30

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-24 14:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ