تقويم آموزشي مصوبه شورای عالی دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نيمسال اول سال تحصیلی 94-93 و تحصيلات تكميلي
 
*انتخاب واحد اينترنتي كليه وروديها:يكشنبه 2/6/93 لغايت جهارشنبه 5/6/93
*شروع كلاسها:شنبه 22/6/93
*حذف و اضافه: سه شنبه 8/7/93 لغايت چهار شنبه 9/7/93
*ثبت نام به صورت الكترونيكي:دانشجويان جديد الورود شنبه 22/6/93 لغايت دوشنبه 24/6/93بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش كشور
*ثبت نام حضوري دانشجويان جديد الورود:سه شنبه 25/6/93 لغايت پنج شنبه 27/6/93بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش كشور
*اجراي طرح رويش:دانشجويان جديد الورود حداكثر تا سه شنبه 1/7/93
*معارفه و شروع كلاسهاي دانشجويان جديد الورود (93): چهارشنبه 2/7/93
*تبصره : شروع كلاسهاي دانشجويان ورودي جديد تحصيلات تكميلي از شنبه 5/7/93
*حذف و اضافه: ورودي 93 دو شنبه 14/7/93 لغايت سه شنبه 15/7/93
*حذف نهايي: همه وروديها يكشنبه 23/9/93 لغايت دوشنبه 24/9/93
*پايان كلاسها: چهار شنبه 17/10/93
*پايان امتحانات كليه وروديها :چهار شنبه 1/11/93
*تعطيلات بين دو نيمسال كليه وروديها :حداكثر تا جمعه 10/11/93


تقويم آموزشي مصوبه شورای عالی دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نيمسال دوم 94-93
 
* انتخاب واحد اينترنتي كليه دانشجويان:یکشنبه 5/11/93 لغايت پنج شنبه 9/11/93
* اجراي طرح رويش جهت ورودي هاي بهمن ماه 93: از دوشنبه 6/11/93 لغايت پنج شنبه 9/11/93
T* شروع كلاسها كليه ورودي ها و ورودي بهمن 93: شنبه 11/11/93
*حذف و اضافه: شنبه 25/11/93 لغايت يكشنبه 26/11/93
*حذف نهايي: يكشنبه 27/2/94 لغايت دوشنبه 28/2/94
*پايان كلاسها: چهار شنبه 27/3/94
*پايان امتحانات: چهار شنبه 10/4/94


ترم تابستان 94-93
*انتخاب واحد كليه گروه ها: دوشنبه 15/4/94 لغايت سه شنبه 16/4/94
*شروع كليه كلاسها: شنبه 20/4/94
*پايان كلاسها:شنبه 31/5/94
*امتحانات: حداكثر تا تاريخ شنبه 7/6/94
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-5-26 10:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ