نسخه جدید     

 

 

كارشناسي ارشد فيزيوتراپي ورزشي ورودي 96

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

بیومکانیک ورزشی 1(تئوری)

172403

1

1

سه شنبه12-10

سالن سه

بیومکانیک ورزشی1(عملی)

172404

1

1

شنبه 16-14

مرکز تحقیقات

آسیب های ورزشی 2(تئوری)

172410

1

1

یک شنبه 10-8

             سالن چهار

آسیب های ورزشی 2(کارآموزی)

172411

1

1

یکشنبه12-10

                 سالن الکتروتراپی

فیزیوتراپی درآسیب های ورزشی 1

172413

2

1

دوشنبه10-8

سالن چهار

تغذیه ورزشی

172407

2

1

چهار شنبه 12-10

دانشکده بهداشت

الکترومیوگرافی پیشرفته (تئوری)

172418

1

1

سه شنبه 16-14

سالن سه

الکترومیوگرافی پیشرفته (کارآموزی)

172419

1

1

یکشنبه 16-14

سالن هفت

آمارپیشرفته

172425

2

1

شنبه 14-11

سالن شش

روش تحقیق

172424

1

1

چهار شنبه 10-8

دانشکده بهداشتكارشناسي ارشد فيزيوتراپي ورزشي ورودي 95

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

پایان نامه

172417

4

1

-

-

 

کد درس فرصت پایان نامه 100001 گروه 6 (جهت دانشجویان کارشناس ارشد مشغول به تحصیل در ترم 5 و 6)

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-4 13:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ