نسخه جدید     

كارشناسي گفتاردرماني ورودي 96

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

شنوایی شناسی وروشهای ارزیابی دستگاه شنوایی

172507

1/1

1

سه شنبه 12-10

سالن شش

آناتومی و فیزیولوژی(2)

172506

2/-

1

شنبه12-10

سالن چهار

بافت شناسی و آسیب شناسی(1)

172503

1/-

1

دوشنبه 12-10

سالن دو

زبانشناسی و آواشناسی

172502

3/1

1

دو شنبه18-16

چهار شنبه 18-16

سالن سه

سالن سه

روانشناسی رشد

172512

2/-

1

شنبه 10-8

سالن یک

رشد وتکامل گفتارو زبان

172523

2/1

1

شنبه 16-14

چهارشنبه 12-10

سالن پنج

سالن دو

زبان عمومي یک

221201

4

20

یکشنبه 16-14

سه شنبه16-14

سالن دو

سالن دو

زبان عمومی دو

221202

4

16

يكشنبه 18-16

سه شنبه 18-16

دانشکده پیراپزشکی

انديشه اسلامي دو (نبوت و امامت)

2612072

2

12( خواهران)

13( برادران)

یکشنبه 10-8

یکشنبه 12-10

سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر

             

 

كارشناسي گفتاردرماني ورودي 95

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

روانشناسی زبان

172514

2/-

1

یکشنبه 16-13

سالن آمفی تئاتر

بیماریهای گوش،گلو،بینی و حنجره

172520

2/-

1

يكشنبه 10-8

سالن يك

الگوهای پردازش گفتاروزبان

172515

2/-

1

شنبه 10-8

سالن الکتروتراپی

ناروانیهای گفتار

172530

2/1

1

دو شنبه 10-8

چهارشنبه 12-10

سالن هشت

سالن هشت

اختلالات واجشناختی و آواشناختی

172533

2/1

1

یکشنبه 12-10

سه شنبه 16-13

سالن یک

سالن هشت

ارتودنسی در رابطه با گفتار

172519

2/-

1

سه شنبه 9:30-7:30

سالن سه

اختلالات خواندن و نوشتن در دوران رشد

172529

5/. - 5/.

1

چهارشنبه 10-8

سالن هشت

آئين زندگي (اخلاق كاربردي)

2612083

2

 14(خواهران)

15(برادران)

شنبه 12-10

سه شنبه 12-10

سالن دو

سالن دو

تربیت بدنی یک

649201

1/-

23( خواهران)

10 (برادران)

دوشنبه 12-10

چهارشنبه 16-14

خواهران ( سالن غدیر)

برادران ( مجتمع ولایت)

 


 

كارشناسي گفتاردرماني ورودي 94

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

بهداشت عمومی و کمکهای اولیه (1)

172509

-/1

1

سه شنبه15-14

سالن يك

بهداشت عمومی و کمکهای اولیه (2)

172510

1/-

1

سه شنبه16-15

سالن يك

اختلال در تشدید

172534 

1/1 

1

چهارشنبه 16-14

سالن پنج

آمار و پژوهش مقدماتی

172517

1/1

1

يكشنبه 12-10

سالن سه

داروشناسی برای درمانگران گفتار وزبان

172566

1/-

1

دوشنبه 16-14

سالن يك

مدیریت در گفتاردرمانی

 172537

1/- 

1

یک شنبه 16-13

سالن هشت

تشخیص افتراقی دراختلالات گفتاروزبان

172536 

1/1 

1

سه شنبه 12-10

سالن چهار

بهداشت، پیشگیری و مشاوره در گفتاردرمانی

172524

2/-

1

سه شنبه 10-8

سالن دو

کارآموزی بالینی در آسیب دیدگی شنوایی(1)

172540 

-/1 

1

شنبه 12-8

-

کارآموزی بالینی در عقب ماندگی ذهنی و سندرمهای نافذ رشد(1)

172539

-/1

1

دوشنبه 12-8

 

-

کارآموزی بالینی در ناروانیهای گفتار(1)

172543

-/1

1

چهار شنبه 10-8

-

کارآموزی بالینی در اختلالات واجشناختی و آواشناختی(1)

172546

-/1

1

چهار شنبه12-10

-

روشهای ارتباطی مکمل و جایگزین در اختلالات گفتاروزبان

172563

1/1

1

یکشنبه 10-8

سالن پنج

فرهنگ و تمدن اسلامي

261212

2/-

در موعد حذف و اضافه با هماهنگی گروه معارف در سایر گروهها ثبت نام فرمایید.

 

كارشناسي گفتاردرماني ورودي 93

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

کارآموزی در نابسامانیهای زبانی ویژه در دوران رشد(2)

172551

-/1

1

شنبه12-8

-

کارآموزی بالینی دراختلالات خواندن و نوشتن در دوران رشد(2)

172552

-/1

1

يكشنبه 12-8

-

کارآموزی بالینی در زبان پریشی بزرگسال(2)

172554

-/1

1

دو شنبه10-8

-

کارآموزی بالینی در اختلالات صوت(2)

172555

-/2

1

دو شنبه12-10

-

کارآموزی بالینی در اختلالات تشدید(2)

172557

-/1

1

سه شنبه10-8

-

کارآموزی بالینی دراختلالات بلع(2)

172558

-/1

1

سه شنبه12-10

-

کارآموزی بالینی در اختلالات واجشناختی وآواشناختی(2)

172556

-/2

1

چهارشنبه 12-8

-

دانش خانواده و جمعیت

2612085

2

8(خواهران)

9(برادران)

شنبه 16-14

شنبه 18-16

سالن هشت

سالن هشت

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-17 12:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ