نسخه جدید     
شرايط و نحوه پذيرش دانشجو :
 داوطلبين علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي گزينش دوره كارشناسي ارشد ، بايد داراي حداقل دانشنامه كارشناسي دريكي از رشته هاي زير باشند :
·         اندامهاي مصنوعي و وسايل كمكي 
·         فيزيوتراپي 
·         كاردرماني 
·         شنوايي شناسي
·         گفتار درماني
·         جامعه شناسي 
·         علوم اجتماعي
·         روانشناسي و علوم تربيتي
·         مديريت خدمات بهداشتی و درمانی
·         كودكان استثنايي 
·         بهداشت عمومي
·         دكتراي پزشكي عمومي
·         پرستاري
·         مددكاري اجتماعي
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-13 12:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ