نسخه جدید     
اعضاي هيئت علمي:

نام ونام خانوادگیتصویرسمتمرتیه علمیرزومه
(cv)
پست الکترونیکیتلفن داخلی
دکتر محسن رازقی رئیس دانشکده دانشیار مشاهده razeghm@sums.ac.ir205
دکتر زهرا رجحانی شیرازیمعاون آموزشی دانشکده دانشیارمشاهدهrojhaniz@sums.ac.ir206
  دکتر مریم ابراهیمیان   عضو هیئت  علمی
 استادیار مشاهده ebrahimian@sums.ac.ir321
 دکتر ثریا پیروزی  مسئول امور هیات علمی  استادیار
 مشاهده piroozis@sums.ac.ir 215
دکتر شهره تقی زاده  مدیر تحصیلات تکمیلی
 استادیار مشاهده taghizsh@sums.ac.ir 215
 فرزانه مسلمی حقیقی  مربی مربی مشاهده moslemif@sumsn.ac.ir211
 دکتر فهیمه کمالی سروستانی  عضوهیئت علمی دانشیار مشاهده kamalif@sums.ac.ir323
 دکتر کرامت اله عباس نیا  استادیار  استادیار مشاهده abbasniak@sums.ac.ir322                     
 فرحناز غفاری نژاد  مربی مربی مشاهده ghafarif@sums.ac.ir 211
 دکتر علیرضا متاله مدیر گروه فیزیوتراپی
 دانشیار
 مشاهده pmotealeh@yahoo.com 213
 دکتر امین کردی یوسفی نژاد رئیس مرکز تحقیقات
استادیار  مشاهده  yoosefinjad@sums.ac.ir322
دکتر ایمان رضایی رئیس کمیته تحقیقات استادیار مشاهده irezaei@sums.ac.ir214
 دکتر سبحان سبحانی معاون پژوهشی دانشکده
 استادیار
 مشاهده  sobhanis@sums.ac.ir 213
دکتر لیلا عباسی  عضو هیئت علمی  استادیار   
دکتر سمانه ابراهیمی  مسئول هسته استعداد درخشان دانشکده
 استادیار  ebrahimis@sums.ac.ir 321
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-25 13:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ