اعضاي هيئت علمي:

نام ونام خانوادگیتصویرسمتمرتیه علمیرزومه
(cv)
پست الکترونیکیتلفن داخلی
دکتر محسن رازقی رئیس دانشکده دانشیار مشاهده razeghm@sums.ac.ir205
دکتر زهرا رجحانی شیرازیمعاون آموزشیدانشیارمشاهدهrojhaniz@sums.ac.ir206
 مریم ابراهیمیان   مربی مربی مشاهده ebrahimian@sums.ac.ir321
 دکتر ثریا پیروزی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده  دانشیار مشاهده piroozis@sums.ac.ir 215
دکتر شهره تقی زاده  استادیار استادیار مشاهده taghizsh@sums.ac.ir 215
 فرزانه مسلمی حقیقی  مربی مربی مشاهده moslemif@sumsn.ac.ir211
 دکتر فهیمه کمالی سروستانی  دانشیار دانشیار مشاهده kamalif@sums.ac.ir323
 دکتر کرامت اله عباس نیا  استادیار  استادیار مشاهده abbasniak@sums.ac.ir322                     
 فرحناز غفاری نژاد  مربی مربی مشاهده ghafarif@sums.ac.ir 211
 دکتر علیرضا متاله دانشیار مدیر گروه فیزیوتراپی
 مشاهده pmotealeh@yahoo.com 213
 دکتر امین کردی یوسفی نژاد  استاد یار عضو هیات علمی
معاون فرهنگی دانشکده
 مشاهده  yoosefinjad@sums.ac.ir322
دکتر محمد حدادی  استادیار استادیار  مشاهده  301
دکتر ایمان رضایی استادیار استادیار  مشاهده irezaei@sums.ac.ir214
 دکتر سبحان سبحانی  استادیار معاون پژوهشی دانشکده مشاهده  sobhanis@sums.ac.ir 213
دکتر لیلا عباسی  استادیار    
دکتر سمانه ابراهیمی  استادیار استادیار  ebrahimis@sums.ac.ir 321
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-25 13:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ