نسخه جدید     

برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 97-96 

رشته فيزيوتراپي (مقطع كارشناسي)

نام درس

تاريخ

روز /ساعت

تمرين درماني (روشهاي اختصاصي تمرين درماني(PNF)

23/3/97

چهارشنبه12-10

كينزيولوژي وبيومكانيك (ستون مهره اي)

27/3/97

يكشنبه10-8

زبان عمومی یک

27/3/97

يكشنبه10-8

زبان عمومی دو

27/3/97

يكشنبه12-10

تمرين درماني دربيماران فلج مغزي

27/3/97

يكشنبه14-12

ارتوپدي

28/3/97

دو شنبه12-10

كمكهاي اوليه

29/3/97

سه شنبه10-8

كينزيولوژي و بيومكانيك (كليات اندام تحتانی)

29/3/97

سه شنبه12-10

الكتروتراپي (تحریک کننده های الکتریکی)

30/3/97

چهارشنبه 10-8

روانپزشکی

30/3/97

چهارشنبه12-10

بافت شناسی

30/3/97

چهارشنبه14-12

ماساژ و موبيليزاسيون اندامها

2/4/97

شنبه 10-8

ارزشيابي دستگاه عضلاني-اسكلتي

2/4/97

شنبه 10-8

اندیشه اسلامی 2

2/4/97

شنبه 10:30-9:30

دانش خانواده و جمعیت

2/4/97

شنبه12-11

فیزیک برای فیزیوتراپی

3/4/97

يكشنبه12-10

جراحی عمومی

3/4/97

یکشنبه14-12

فيزيوتراپي دربيماريهاي ارتوپدي دو

4/4/97

دوشنبه10-8

بيماريهاي قلبي ، عروقي و تنفسي

5/4/97

سه شنبه10-8

تشریح اندام تحتانی

5/4/97

سه شنبه10-8

فيزيوتراپي دربيماريهاي روماتيسمي و پوستي

6/4/97

چهارشنبه 10-8

بيماريهاي مغز و اعصاب

6/4/97

چهارشنبه12-10

آسیب شناسی

6/4/97

چهارشنبه14-12

انقلاب اسلامی ایران

9/4/97

شنبه10-8

آیین زندگی

9/4/97

شنبه 12:30-11:30

 

 

 

برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 97-96 

رشته فيزيوتراپي (مقطع كارشناسي ارشد)

نام درس

تاريخ

روز /ساعت

بیومکانیک اختلالات اندامها و راه رفتن

28/3/97

دوشنبه10-8

روش تحقیق در سیستمهای بهداشتی

30/3/97

چهارشنبه14-12

الکترونوروگرافی 2

2/4/97

شنبه 12-10

آمار زیستی

6/4/97

چهارشنبه12-10

 

 

 

برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 97-96 

رشته فيزيوتراپي ورزشی (مقطع كارشناسي ارشد)

نام درس

تاريخ

روز /ساعت

بیومکانیک ورزشی 1

23/3/97

چهارشنبه12-10

فیزیوتراپی درآسیب های ورزشی 1

28/3/97

دوشنبه10-8

روش تحقیق

30/3/97

چهارشنبه14-12

الکترومیوگرافی پیشرفته

2/4/97

شنبه 12-10

تغذیه ورزشی

4/4/97

دوشنبه 12-10

آمار پیشرفته

6/4/97

چهارشنبه12-10

آسیب های ورزشی 2

9/4/97

چهارشنبه14-12

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-4 14:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ