نسخه جدید     

 

دکترای فيزيوتراپي ورودي 96

نيمسال دوم 97-96 

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

سمينار

172804

2

1

سه شنبه16-14

-

بيومكانيك كار

172802

2

1

شنبه 10-8

سالن هفت

الكتروفيزيولوژي

172803

2

1

دوشنبه 10-8

(دکتر رجحانی)

 

چهارشنبه 12-10

سالن یک

 

 

سالن سه

کارورزی

یکشنبه – سه شنبه از ساعت 8 الی 12

 


 

دکترای فيزيوتراپي ورودي 94

نيمسال دوم 97-96 

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

رساله (1)

1728051

6

1

-

-

 

دکترای فيزيوتراپي ورودي 93

نيمسال دوم 97-96 

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

رساله (3)

1728053

6

1

-

-

 

 

کد درس فرصت پایان نامه 100001 گروه 6 (جهت دانشجویان دکتری مشغول به تحصیل در ترم 9 و 10 و 11)تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-4 14:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ