نسخه جدید     

كارشناسي فيزيوتراپي ورودي 96

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

تشریح اندام تحتانی

172148

2

1

شنبه 10-8 یا 12-10

سالن هشت

فیزیک برای فیزیوتراپی

172143

2/1

1

سه شنبه 10-8

سالن پنج

بافت شناسي

172227

2

1

دوشنبه10-8

شنبه 16-14

سالن سه

دانشکده پزشکی

كينزيولوژي و بيومكانيك (كليات اندام تحتانی)

172167

2

1

چهارشنبه10-8

سالن شش

آسیب شناسی

172226

2

1

سه شنبه 12-10

سالن هشت

زبان عمومي یک

221201

4

20

یکشنبه 16-14

سه شنبه16-14

سالن دو

سالن دو

زبان عمومی دو

221202

4

16

يكشنبه 18-16

سه شنبه 18-16

دانشکده پیراپزشکی

انديشه اسلامي دو (نبوت و امامت)

2612072

2

12( خواهران)

13( برادران)

یکشنبه 10-8

یکشنبه 12-10

سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر

تربيت بدني دو

649202

1

 3(خواهران)

15(برادران)

دوشنبه 12-10

دوشنبه 12-10

خواهران ( سالن غدیر)

برادران ( مجتمع ولایت)

 


 

كارشناسي فيزيوتراپي ورودي 95

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

الكتروتراپي (تحريك كننده هاي الكتريكي) (تئوري)

172179

2

1

یکشنبه12-10

سالن دو

الكتروتراپي (تحريك كننده هاي الكتريكي) (عملي)

172180

1

1 ( خواهران)

 

2 ( برادران)

دوشنبه 12-10

 

شنبه12-10

سالن الکتروتراپی

 

سالن الکتروتراپی

تمرين درماني (روشهاي اختصاصي تمرين درماني(PNF)) (تئوري)

172171

1

1

سه شنبه 15-13

سالن تمرین درمانی

تمرين درماني (روشهاي اختصاصي تمرين درماني(PNF)) (عملي)

172172

1

1 ( خواهران)

 

2 ( برادران)

شنبه 15:30-13:30

 

دو شنبه 12-10

سالن تمرین درمانی

 

سالن تمرین درمانی

ارزشيابي دستگاه عضلاني-اسكلتي(تئوري)

172186

2

1 ( خواهران)

2 ( برادران)

چهارشنبه 15:30-13:30

یکشنبه 10-8

سالن الکتروتراپی

سالن تمرین درمانی

ارزشيابي دستگاه عضلاني-اسكلتي(عملي)

172187

1

1 ( خواهران)

 

2 ( برادران)

 

سه شنبه 10-8

 

سه شنبه 10-8

سالن الکتروتراپی

 

سالن تمرین درمانی

كينزيولوژي وبيومكانيك (ستون مهره اي)

172168

2

1

چهارشنبه 10-8

سالن دو

ارتوپدي

172155

2

1

دوشنبه 16-14

سالن آمفی تئاتر

جراحي عمومي

172245

2

1

سه شنبه 18-16

 سالن دو

بيماريهاي مغز و اعصاب

172152

2

1

یکشنبه 16-14

سالن سه

بيماريهاي قلبي ، عروقي و تنفسي

172153

2

1

دوشنبه 10-8

سالن دو

آئين زندگي (اخلاق كاربردي)

2612083

2

 13(خواهران)

15(برادران)

شنبه 10-8

سه شنبه 12-10

سالن چهار

سالن دو

 


 

كارشناسي فيزيوتراپي ورودي 94

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

تمرين درماني دربيماران فلج مغزي (تئوري)

172175

1

1 ( خواهران)

 

2 ( برادران)

چهار شنبه13-12

 

چهارشنبه 11-10

سالن الکتروتراپی

 

سالن تمرین درمانی

تمرين درماني دربيماران فلج مغزي (عملي)

172176

1

1 ( خواهران)

 

2 ( برادران)

یکشنبه16-14

 

چهارشنبه 13-11

سالن تمرین درمانی

 

سالن تمرین درمانی

ماساژ و موبيليزاسيون اندامها (تئوري)

172183

1

1 ( خواهران)

 

2 ( برادران)

چهارشنبه 9-8

 

یکشنبه 14:30-13:30

سالن الکتروتراپی

 

سالن الکتروتراپی

ماساژ و موبيليزاسيون اندامها (عملي)

172184

1

1 ( خواهران)

 

2 ( برادران)

چهار شنبه11-9

 

یکشنبه 16:30-14:30

سالن الکتروتراپی

 

سالن الکتروتراپی

فيزيوتراپي دربيماريهاي ارتوپدي دو

172165

2

1

سه شنبه15:30-13:30

سالن چهار

فيزيوتراپي دربيماريهاي روماتيسمي و پوستي

172161

2

1

شنبه15:30-13:30

سالن یک

فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد(EBP)*

172185

2

1

پنج شنبه 12-8

سالن دو

روانپزشكي

172219

2

1

چهار شنبه 16-14

سالن یک

كمكهاي اوليه

172156

1

1

دوشنبه 16-14

سالن شش

كارآموزي درعرصه مشاهده باليني

172188

2

1

-

-

كارآموزي درعرصه بيماريهاي قلبي ، عروقي و تنفسي

172189

2

1

-

-

·         فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد به صورت کارگاهی  برگزار می گردد.  تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام می شود.

 


كارشناسي فيزيوتراپي ورودي 93

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

دانش خانواده و جمعیت

2612085

2

8(خواهران)

9(برادران)

شنبه 16-14

شنبه 18-16

سالن هشت

سالن هشت

انقلاب اسلامی ایران*

2612091

2

 -

-

-

كارآموزي درعرصه بيماريهاي كودكان

172195

2

1

-

-

كارآموزي درعرصه بيماريهاي مغز و اعصاب يك

172196

2

1

-

-

كارآموزي درعرصه بيماريهاي مغزو اعصاب دو

172197

2

1

-

-

كارآموزي درعرصه مستقل يك

172198

2

1

-

-

كارآموزي درعرصه مستقل دو

172199

2

1

-

-

* بدلیل تعداد کم دانشجویان، گروه مجزا تعریف نگردیده است، لذا در موعد حذف و اضافه با سایر گروهها اخذ شود.

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-17 12:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ