مدیرگروه فیزیوتراپی  

نام و نام خانوادگي: دکتر علیرضا متاله
مرتبه علمي: دانشیار
مدرك تحصيلي: دکترای فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس: شيراز- بلوار چمران - خيابان ابيوردي يك- دانشكده علوم توانبخشي- صندوق پستي 1733-71345

تلفن:2- 36261551-0711 - داخلی 213
فاكس: 36272495-0711

پست الكترونيك: rojhaniz@sums.ac.ir

دریافت رزومه دکتر متاله

    

کارشناس گروه فیزیوتراپی  نام و نام خانوادگي: خانم راضیه زارع
مدرك تحصيلي: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
تلفن:2- 36261551-0711 - داخلی 208
پست الكترونيك: dpt2298441243@sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-24 10:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ