نام و نام خانوادگیسمتمرتبه علمی رزومه Emailتلفن داخلی

دکتر محمد حدادی

مدیر گروه

استادیار

مشاهده

hadadim@sums.ac.ir


301

دکتر محمد تقی کریمی

 عضو هیات علمی 

دانشیار

مشاهده 

mt_karimi@sums.ac.ir 

301 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-19 13:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ