نسخه جدید     

كارشناسي وسایل کمکی و اعضای مصنوعی ورودي 96

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

كينزيولوژي و بيومكانيك 1 (اندام پاییني)

172620

2/-

1

سه شنبه 12-10

سالن پنج

فیزیولوژی عمومی

172610

2/-

1

شنبه 10-8

سالن سه

استاتیک

172602

3/-

1

دوشنبه 10-8

چهارشنبه 12-10

سالن پنج

سالن پنج

روانشناسی معلولین جسمی

172616

2/-

1

شنبه 16-14

سالن سه

آناتومی ستون فقرات و نواحی قدامی شکم

172607

2(5/1-5/0)

1

شنبه 12-10

سالن یک

زبان عمومی دو

221202

4

16

يكشنبه 18-16

سه شنبه 18-16

دانشکده پیراپزشکی

زبان عمومي یک

221201

4

20

یکشنبه 16-14

سه شنبه16-14

سالن دو

سالن دو

انديشه اسلامي دو (نبوت و امامت)

2612072

2

12( خواهران)

13( برادران)

یکشنبه 10-8

یکشنبه 12-10

سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر

تربيت بدني دو

649202

 

3 (خواهران)

15(برادران)

دوشنبه 12-10

دوشنبه 12-10

خواهران ( سالن غدیر)

برادران ( مجتمع ولایت)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-17 12:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ