برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال اول 97-96رشته کار درمانی (مقطع كارشناسي)

نام درس

تاريخ

روز /ساعت

کینزیولوژی و بیومکانیک (2)

19/10/96

سه شنبه 10-8

کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 2

19/10/96

سه شنبه 10-8

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

20/10/96

چهارشنبه 10-8

مبانی کاردرمانی و توانبخشی(تئوری)

20/10/96

چهارشنبه 12-10

فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها (3)(تئوری)

20/10/96

چهارشنبه15-13

کاردرمانی در بیماریهای کودکان

23/10/96

شنبه 10-8

فارسی عمومی

23/10/96

شنبه 10-8

تفسیر موضوعی قرآن

23/10/96

شنبه15-13

زبان پیش دانشگاهی

25/10/96

دوشنبه 10-8

زبان عمومی دو

25/10/96

دوشنبه 10-8

زبان عمومی یک

25/10/96

دوشنبه12-10

وسائل کمکی و اعضای مصنوعی در کاردرمانی(تئوری)

25/10/96

دوشنبه12-10

جامعه شناسی در کاردرمانی

26/10/96

سه شنبه 15-13

آناتومی اندامها ( فوقانی)

27/10/96

چهارشنبه 10-8

آمار

27/10/96

چهارشنبه 12-10

مقدمه ای بر روانپزشکی

27/10/96

چهارشنبه15-13

اندیشه اسلامی یک

30/10/96

شنبه 10-8

ارزشیابی عضلانی و اندازه گیری مفاصل(تئوری)

30/10/96

شنبه 10-8

کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی (1)

30/10/96

شنبه15-13

آناتومی اندامها ( تحتانی)

2/11/96

دوشنبه 10-8

آناتومی سیستم اعصاب

2/11/96

دوشنبه 10-8

مشاوره در کاردرمانی

2/11/96

دوشنبه 10-8

مدیریت کاردرمانی

2/11/96

دوشنبه12-10

فیزیولوژی عمومی

3/11/96

سه شنبه 15-13

کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی

3/11/96

سه شنبه 15-13

نورولوژی

4/11/96

چهارشنبه 10-8

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

4/11/96

چهارشنبه 12-10

روانشناسی رشد

4/11/96

چهارشنبه 12-10

بازی و تفریح در کاردرمانی

4/11/96

چهارشنبه15-13

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-13 9:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ