نسخه جدید     

برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 97-96 

رشته کاردرمانی (مقطع كارشناسي)

نام درس

تاريخ

روز /ساعت

رشد کودک

22/3/97

سه شنبه 10-8

کاردرمانی در بیماریهای جسمانی (3)

22/3/97

سه شنبه 10-8

کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی (2)

23/3/97

چهارشنبه10-8

فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها (1)

23/3/97

چهارشنبه12-10

آناتومی سر و گردن و تنه

27/3/97

يكشنبه10-8

کاردرمانی در بیماریهای جسمانی (4)

27/3/97

يكشنبه12-10

زبان عمومی دو

27/3/97

يكشنبه12-10

زبان تخصصی

27/3/97

یکشنبه 15:30-13:30

مقدمه ای بر ارتوپدی

28/3/97

دوشنبه12-10

مقدمه ای بر روانپزشکی کودک

28/3/97

دوشنبه14-12

مقدمه ای بر روش تحقیق در کاردرمانی

28/3/97

دوشنبه14-12

کمکهای اولیه

29/3/97

سه شنبه 10-8

گروه و روابط بین فردی

30/3/97

چهارشنبه12-10

توانبخشی حرفه ای و ارگونومی

30/3/97

چهار شنبه14-12

اندیشه اسلامی 2

2/4/97

شنبه 10:30-9:30

کاردرمانی در روانپزشکی کودک

2/4/97

شنبه10-8

دانش خانواده و جمعیت

2/4/97

شنبه 12-11

آشنایی با آزمایشات پاراکلینیکی

2/4/97

شنبه14-12

فیزیولوژی اعصاب

3/4/97

يكشنبه12-10

ساخت انواع اسپلینت

3/4/97

یکشنبه14-12

کینزیولوژی و بیومکانیک 1

4/4/97

دوشنبه10-8

تکنیکهای حرکت درمانی

5/4/97

سه شنبه 10-8

روانشناسی مرضی

5/4/97

سه شنبه12-10

کینزیولوژی و بیومکانیک (3)

5/4/97

سه شنبه12-10

بیماریهای داخلی

6/4/97

چهارشنبه12-10

کاردرمانی در بیماریهای جسمانی (1)

6/4/97

چهار شنبه14-12

فعالیتهای روزمرۀ زندگی

6/4/97

چهار شنبه14-12

انقلاب اسلامی ایران

9/4/97

شنبه10-8

تئوری فعالیت

9/4/97

شنبه10-8

آیین زندگی

9/4/97

شنبه12:30-11:30


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-4 12:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ