برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال اول 96-95رشته کار درمانی (مقطع كارشناسي)
نام درس
تاريخ
روز /ساعت
کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی (1)
21/10/95
سه شنبه12-10
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
21/10/95
سه شنبه10:30-9
کاردرمانی در بیماریهای کودکان
22/10/95
چهارشنبه 10-8
فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها (3)(تئوری)
22/10/95
چهارشنبه 12-10
مدیریت کاردرمانی
25/10/95
شنبه 10-8
آناتومی سیستم اعصاب
25/10/95
شنبه12-10
نورولوژی
26/10/95
یکشنبه 15-13
جامعه شناسی در کاردرمانی
27/10/95
دوشنبه12-10
آمار
27/10/95
دوشنبه12-10
مقدمه ای بر روانپزشکی
28/10/95
سه شنبه12-10
اندیشه اسلامی یک
29/10/95
چهارشنبه 10-8
کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 2
29/10/95
چهارشنبه 10-8
تفسیر موضوعی قرآن
29/10/95
چهارشنبه 12-10
آناتومی اندامها ( فوقانی)
2/11/95
شنبه 10-8
زبان عمومی دو
2/11/95
شنبه 10-8
وسائل کمکی و اعضای مصنوعی در کاردرمانی(تئوری)
2/11/95
شنبه15-13
کینزیولوژی و بیومکانیک (2)
3/11/95
یکشنبه 10-8
آناتومی اندامها ( تحتانی)
4/11/95
دوشنبه 10-8
ارزشیابی عضلانی و اندازه گیری مفاصل(تئوری)
4/11/95
دوشنبه12-10
کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی
5/11/95
سه شنبه12-10
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
5/11/95
سه شنبه 15-13
فارسی عمومی
6/11/95
چهارشنبه 10-8
بازی و تفریح در کاردرمانی
6/11/95
چهارشنبه 10-8
مشاوره در کاردرمانی
6/11/95
چهارشنبه15-13
زبان عمومی یک
9/11/95
شنبه 10-8
زبان پیش دانشگاهی
9/11/95
شنبه 10-8
مبانی کاردرمانی و توانبخشی(تئوری)
10/11/95
یکشنبه 12-10
روانشناسی رشد
12/11/95
سه شنبه12-10
فیزیولوژی عمومی
13/11/95
چهارشنبه 12-10
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-14 10:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ