نسخه جدید     
اعضاي هيئت علمي:


نام ونام خانوادگیتصویرسمتمرتیه علمیرزومه
(cv)
پست الکترونیکیتلفن داخلی
دکتر افسانه دوستی  مدیر گروهاستادیارمشاهده adoosti@sums.ac.ir311
دکتر شقایق امیدوار
 
عضو هیئت علمیاستادیارمشاهدهomidvar@sums.ac.ir336

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-12 11:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ