نسخه جدید     

 

كارشناسي شنوایی شناسی 96

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

ضروریات بافت شناسی و آسیب شناسی

172706

2/-

1

دوشنبه 12-10

سالن شش

مبانی علم شنوایی

172716

2/-

1

دوشنبه 10-8

سالن شش

رشد طبیعی زبان و گفتار

172715

2/-

1

شنبه 16-14

چهارشنبه 12-10

سالن پنج

سالن دو

بیوشیمی

172709

1/-

1

سه شنبه 12-10

سالن یک

بهداشت عمومی

172702

2/-

1

دوشنبه 16-14

سالن دو

آناتومی و فیزیولوژی مغز و اعصاب

172707

2/-

1

شنبه 12-10( بخش آناتومی)

چهارشنبه 10-8( بخش فیزیولوژی)

سالن سه

 

سالن سه

زبان عمومی دو

221202

4

16

يكشنبه 18-16

سه شنبه 18-16


دانشکده پیراپزشکی

زبان عمومي یک

221201

4

20

یکشنبه 16-14

سه شنبه16-14

سالن دو

سالن دو

انديشه اسلامي دو (نبوت و امامت)

2612072

2

12( خواهران)

13( برادران)

یکشنبه 10-8

یکشنبه 12-10

سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر

تربيت بدني دو

649202

1

6 ( خواهران)

17 ( برادران)

سه شنبه 10-8

سه شنبه 10-8

سالن غدیر

سالن ولایت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-17 12:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ