نسخه جدید     
مدیرگروه شنوایی شناسی  

نام و نام خانوادگي: دکتر افسانه دوستی
مرتبه علمي: استادیار
مدرك تحصيلي: دکترای شنوایی شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
آدرس: شيراز- بلوار چمران - خيابان ابيوردي يك- دانشكده علوم توانبخشي- صندوق پستي 1733-71345

تلفن:2- 36261551-0711 - داخلی 311
فاكس: 36272495-0711

پست الكترونيك: adoosti@sums.ac.ir

دریافت
رزومه
خانم دکتر دوستیکارشناس گروه شنوایی شناسی نام و نام خانوادگي: خانم فاطمه سرپوریان
مدرك تحصيلي: کارشناس ارشد مدیریت دولتی ( مسوول آموزش)
تلفن:2- 36261551-0711 - داخلی 207
پست الكترونيك:
tavansci1@sums.ac.ir

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-12 11:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ