نقشه سایت     


اتاق مولاژ دانشكده علوم توانبخشي براي ارائه خدمات آموزشي بهتر در زمينه آناتومي براي  دانشجويان دانشكده تعبيه و تجهيز شده است. تلاش گرديده كه دراين سالن مجموعه كاملي مولاژهاي اندامها، تنه و كل بدن موجود باشد. دانشجوياني كه به مطالعه آناتومي مي پردازند با استفاده از امكانات اين سالن مطالب را عيني تر و بهتر فرا مي گيرند.

كليه دانشجويان دانشكده مجاز به استفاده از اين اتاق مي باشند. دانشجويان خارج از دانشكده نيز با ارائه كارت دانشجويي به دفتر امور پژوهشي  امكان استفاده از اتاق را دارند.ساعات كار اتاق مولاژ:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 تا 14:00
پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 11:30

اتاق مولاژ


لیست وسایل اتاق مولاژ
شماره قفسه نام درس
1 ستون مهره ها شامل: بخش فوقانی مهره های گردن، مهره های پشتی، كمری و مولاژ كامل رنگ آميزی شده ستون مهرها 
2 سری كامل مهره ها (كمری، گردنی، ساكروم و هیوئید) 
3 مفاصل عملكردی
4 استخوان های طبيعی
5 مولاژ استخوان های اندام تحتانی؛ لگن، فمور، تیبیا، فیبولا، مولاژ شریان و عصب پا
6 اندام فوقانی؛ اسكاپولا، هوموس، كلاویل، رادیوس و اولنا، دست، مچ و انگشتان، مولاژ عصب و شریان دست
7 مولاژ جمجمه، مغز، قلب، سر و گردن
17 سیستم كامل گردش خون
18 سیستم عصبی
19 نیم رخ سر و گردن
20  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-6 15:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ