نقشه سایت     
کلینک صبح بصورت آموزشی با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده و دانشجویان می باشد.
کلینیک عصر بصورت تخصصی فقط با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده می باشد.

برنامه کلینیک عصر فیزیوتراپی در سال 95
روز متخصصین ساعت حضور
شنبه جناب آقای دکتر متأله 18:00 - 15:30
یکشنبه سرکار خانم دکتر کمالی
جناب آقای دکتر کردی یوسفی نژاد
18:00 - 15:30
دوشنبه جناب آقای دکتر متأله 18:00 - 15:30
سه شنبه سرکار خانم دکتر کمالی
جناب آقای دکتر کردی یوسفی نژاد
18:00 - 15:30
چهارشنبه جناب آقای دکتر متأله
جناب آقای دکتر کردی یوسفی نژاد
18:00 - 15:30


برنامه کلینیک عصر کاردرمانی در سال 95
روز متخصصین ساعت حضور
دوشنبه کاردرمان آقای راستی 18:00 - 15:30
چهارشنبه کاردرمان آقای راستی 18:00 - 15:30
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-21 7:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ