نقشه سایت     
کارکنان واحد کتابخانه

  نام و نام خانوادگی سمت سوابق تحصیلی شماره تماس پست الکترونیک
فریبا ایروانیان مسئول کتابخانه   071-36265108
داخلی 227
PhysioLib@Sums.ac.ir
سید بهمن میرعلایی کتابدار  کارشناس ارشد کتابداری 071-36265108
داخلی 227
MiralaeeB@Sums.ac.ir 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-24 19:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ