نقشه سایت     
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشكده علوم توانبخشی ، كتابخانه دكتر بهروز كاظمی
شابکا : IR-201930026
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، دانشكده علوم توانبخشی، كتابخانه دكتر بهروز كاظمی
نام  سازمان به انگلیسی : Shiraz University of Medical Sciences. Faculty of Rehabilitation
نام کتابخانه به انگلیسی : Dr. Behruz Kazemi Library
نوع کتابخانه : دانشگاهی
استان : فارس
شهر : شیراز
نشانی : شیراز، ابتدای بلوار چمران، خیابان ابیوردی یك، دانشكده علوم توانبخشی، كتابخانه دكتر كاظمی
نشانی سایت وب سازمان: http://Rehab.Sums.ac.ir   
 نشانی سایت وب کتابخانه : http://Rehab.Sums.ac.ir/Fa/Library
شماره تلفن : 071-36265108
نشانی پست الکترونیکی : PhysioLib@Sums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1361
ساعات کار : 15:30 - 07:30
نام و میزان تحصیلات سرپرست کتابخانه : فریبا ایروانیان
تعداد کل کتابها : 11091 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2538
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2812
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 15 (عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 2
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 13
تعداد پایان نامه : 653 (جلد)
نوع مراجعان : اساتید ، دانشجویان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
مساحت كل به متر مربع : 204
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-1 13:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ