نقشه سایت     
اعضای هیأت علمی گروه آموزشی فیزیوتراپی
  نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی  رزومه  شماره تماس پست الکترونیک
دکتر محسن رازقی رییس دانشکده دانشیار  071-36271551-2
داخلی 205
RazeghM@Sums.ac.ir
دکتر زهرا رجحانی شیرازی  معاون آموزشی دانشیار   071-36271551-2
داخلی 206
RojhaniZ@Sums.ac.ir
دکتر سبحان سبحانی معاون پژوهشی  استادیار  071-36271551-2
داخلی 214
SobhaniS@Sums.ac.ir
دکتر فرزانه مسلمی حقیقی مدیر گروه استادیار  071-36271551-2
داخلی 211
MoslemiF@Sums.ac.ir
دکتر شهره تقی زاده  مدیر تحصیلات تکمیلی  استادیار   071-36271551-2
داخلی 215
TaghizSh@Sums.ac.ir
 دکتر امین کردی یوسفی نژاد  رییس مرکز تحقیقات  استادیار  071-36271551-2
داخلی 322
Yoosefinjad@Sums.ac.ir
 دکتر مریم ابراهیمیان مسئول امور هیأت علمی استادیار   071-36271551-2
داخلی 321
Ebrahimian@Sums.ac.ir
 دکتر علیرضا متأله  عضو هیأت علمی  دانشیار  071-36271551-2
داخلی 213
Motealleh@Sums.ac.ir
دکتر فهیمه کمالی سروستانی   عضو هیأت علمی دانشیار   071-36271551-2
داخلی 323
KamaliF@Sums.ac.ir
دکتر فرحناز غفاری نژاد عضو هیأت علمی استادیار  071-36271551-2
داخلی 211
GhafariF@Sums.ac.ir
 دکتر سارا ابوالاحراری عضو هیأت علمی    071-36271551-2
داخلی 323
 
 دکتر ایمان رضایی  رییس کمیته تحقیقات استادیار   071-36271551-2
داخلی 214
IRezaei@Sums.ac.ir
دکتر سمانه ابراهیمی مسئول هسته استعداد درخشان  استادیار  071-36271551-2
داخلی 321
EbrahimiS@Sums.ac.ir
دکتر لیلا عباسی عضو هیأت علمی استادیار   071-36271551-2
داخلی 
LeAbbasi@Sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-25 13:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ