نقشه سایت     
اعضای گروه آموزشی فیزیوتراپی

دکتر فرزانه مسلمی حقیقی

مدیر گروه فیزیوتراپی

مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آدرس: شیراز - بلوار چمران - خیابان ابیوردی یک - دانشکده علوم توانبخشی - صندوق پستی 1733-71345
شماره تماس: 36271551-071 و 36271552-071 داخلی 211
نمابر: 36272495-071
پست الکترونیک:MoslemiF@Sums.ac.ir
راضیه زارع

کارشناس گروه فیزیوتراپی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

آدرس: شیراز - بلوار چمران - خیابان ابیوردی یک - دانشکده علوم توانبخشی - صندوق پستی 1733-71345
شماره تماس: 36271551-071 و 36271552-071 داخلی 208
پست الکترونیک: DPT2298441243@Sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-20 14:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ