نقشه سایت     
معاونین پژوهشی گروه های آموزشی دانشکده علوم توانبخشی شیراز

  نام و نام خانوادگی سمت
دکتر سبحان سبحانی معاون پژوهشی گروه آموزشی فیزیوتراپی
دکتر سمیه کاووسی پور معاون پژوهشی گروه آموزشی کاردرمانی
دکتر شیوا ابراهیمیان معاون پژوهشی گروه آموزشی گفتاردرمانی
دکتر محمدتقی کریمی معاون پژوهشی گروه آموزشی وسایل کمکی و اعضای مصنوعی
دکتر شقایق امیدوار معاون پژوهشی گروه آموزشی شنوایی شناسی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-24 12:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ