نقشه سایت     

فرم ها

 پرسشنامه طرح تحقيقاتی
 پرسشنامه طرح تحقيقاتی (انگلیسی)
 فرم داوری طرح تحقیقاتی
 فرم داوری کمیته اخلاق
 نمونه فرم رضایت نامه آگاهانه آزمودنی انسانی
 فرم درخواست افزودن همكار به طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی و فناوری
 فرمت گزارش پيشرفت طرح های تحقيقاتی مصوب
 فرمت گزارش نهايی طرح های تحقيقاتی مصوب
 فرم تایید گزارش طرح تحقیقاتی توسط ناظر
 فرم درخواست قسط اعتبار طرح تحقيقاتی
 فرم درخواست پاداش مقالات چاپ شده در مجلات معتبر
 فرم انتخاب پژوهشگر برتر (ویژه اعضای هیأت علمی)
 تبدیل وضعیت طرح پژوهشی به طرح پایان نامه ای
 فرم تقاضای پژوهشی
 فرم تفاهم نامه انجام طرح تحقیقاتی در دانشکده علوم توانبخشی
 فرم شماره 3: نمره درس فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد فیزیوتراپی (کارشناسی)
 فرم شماره 3: نمره درس سمینار کاردرمانی (کارشناسی)
 فرم شماره 3: نمره درس طرح و پژوهش گفتاردرمانی (کارشناسی)
 فرم حضور دانشجو در جلسات دفاع پایان نامه ها 1
 فرم حضور دانشجو در جلسات دفاع پایان نامه ها 2
 درخواست انتشار اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامهراهنماها

 دستورالعمل کمیته اخلاق
 راهنمای انتخاب، شرح وظایف و حیطه اختیارات ناظران و وظایف متقابل مجریان و ناظران طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 آشنایی با مراحل پرداخت اعتبار طرح های تحقیقاتی مصوب
 تعرفه خدمات قابل ارائه در مراکز تحقیقاتی دانشکده علوم توانبخشی در سال 1396آیین نامه ها

 آیین نامه شرح وظایف معاون پژوهشی دانشکده ها
 منشور مالکیت معنوی اثر پژوهشی
 آیین نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی به پژوهشگران فعال دانشگاه
 آیین نامه نحوه ارائه طرح پژوهشی توسط محققین غیر هیأت علمی از مراکز تحقیقاتی
 آیین نامه امتیازات مربوط به داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی (مصوبه شورای پژوهشی مورخ 1392/12/17)
 شیوه نامه ارائه مقاله جهت اخذ مدرک تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (مصوب شورای پژوهشی 1394/08/23)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-12 12:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ