نقشه سایت     
انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود
انتخاب واحد سایر دانشجویان
تطبیق دروس دانشجویان انتقالی و تغییر رشته
امور مربوط به درخواست میهمانی و انتقالی به سایر دانشگاه ها 
تغییر کلاس یا برگزاری کلاسهای جبرانی
گواهی اشتغال به تحصیل 
مرخصی روزانه از کارآموزی
طرح درخواست های آموزشی در شورای آموزشی دانشکده 
حذف نهایی
جمع آوری حق التدریس (صفحه اول - صفحه دوم)
استفاده از نرم افزار چشم سوم جهت قرائت پاسخنامه (صفحه اول - صفحه دوم)
مراحل مشاوره دانشجویان 
فعالیتهای مربوط به دفتر توسعه آموزش (EDO)
ارتقای اعضای هیات علمی
مراحل انجام امور فارغ التحصیلی بعد از دفاع از پایان نامه
کمیته کوریکولوم 
ثبت نام و تکمیل پرونده اعضای دفتر استعدادهای درخشان
فرآیند اخذ درس صورت معرفی به استاد 
فرآیند دفاع از پایان نامه (تحصیلات تکمیلی)
محاسبه میزان حق التدریس اساتید (صفحه اول - صفحه دوم)
فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی 
فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-18 23:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ