نقشه سایت     

فرم های آموزشی مشترک جهت دانشجویان کلیه مقاطع

 گواهی اشتغال به تحصیل (فرم شماره 1)
 درخواست مرخصی روزانه کارآموزی
 درخواست دانشجویی جهت طرح در شورای آموزشی
 تقاضای جابجایی ساعت یا محل کلاس
 تقاضای انتقالی
 تقاضای انتقالی توام با تغییر رشته
 تقاضای مهمانی
 مرخصی تحصیلی (یک یا دو نیمسال)
 اخذ درس بصورت معرفی به استاد
 حذف پزشکی
 اعلام نمره دانشجویان میهمان
 فرم شماره 3: اعلام نمره سمینار رشته کاردرمانی
 فرم شماره 3: اعلام نمره طرح و پژوهش رشته گفتاردرمانی
 فرم شماره 3: اعلام نمره فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد رشته فیزیوتراپی
گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان مشمول متقاضی خروج موقت از کشور
تسویه حساب (تسویه داخلی دانشکده)
تسویه حساب (تسویه خارج از دانشکده)
راهنمای استفاده از LMS (آموزش مجازی)
نحوه پیگیری فراغت از تحصیل دانش آموختگانفرمهای مربوط به مقاطع تحصیلات تکمیلی

فرم گزارش نمره پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 فرم شماره 1 (عنوان پایان نامه و طرح تحقیقاتی دانشجو) - (فایل قابل ویرایش)
 فرم شماره 2 (ارسال پایان نامه جهت دفاع)
 فرم شماره 1 و 2: درخواست دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ویژه دانشجو و گروه)
 فرم شماره 3: چک لیست ارزشیابی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
 فرم شماره 3: چک لیست ارزشیابی پایان نامه مقطع Ph.D
 فرم شماره 4: صورتجلسه دفاع از پایان نامه (کارشناسی ارشد)
 فرم شماره 4: صورتجلسه دفاع از پایان نامه (دکتری)
 فرم شماره 5: تایید انجام اصلاحات در پایان نامه
 فرم شماره 6 (فرم تحویل پایان نامه)
 فرم گزارش اتمام دوره آموزشی جهت شرکت در آزمون جامع دکتری
 فرم ترتیب نویسندگان مقاله
 فرم ارزشیابی سمینارهای مقاطع تحصیلات تکمیلی
 کارپوشه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویان دوره دکتری - (فایل قابل ویرایش)
 فرآیند دفاع از پایان نامهفرم های مربوط به اساتید و گروه تأسیس رشته های آموزشی
 
 قرارداد حق التدریس اساتید مدعو
 فعالیت آموزشی اساتید
 تأسیس رشته (صفحه اول - صفحه دوم)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-14 20:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ