نقشه سایت     

فرم های آموزشی مشترک جهت دانشجویان کلیه مقاطع

 گواهی اشتغال به تحصیل (فرم شماره 1)
 درخواست مرخصی روزانه کارآموزی
 درخواست دانشجویی جهت طرح در شورای آموزشی
 تقاضای جابجایی ساعت یا محل کلاس
 تقاضای انتقالی
 تقاضای انتقالی همراه با تغییر رشته
 تقاضای مهمانی
 مرخصی تحصیلی (یک یا دو نیمسال)
 اخذ درس بصورت معرفی به استاد
 حذف پزشکی
 اعلام نمره دانشجویان میهمان
 فرم شماره 3: اعلام نمره سمینار رشته کاردرمانی
 فرم شماره 3: اعلام نمره طرح و پژوهش رشته گفتاردرمانی
 فرم شماره 3: اعلام نمره فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد رشته فیزیوتراپی
گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان مشمول متقاضی خروج موقت از کشور
تسویه حساب (تسویه داخلی دانشکده)
تسویه حساب (تسویه خارج از دانشکده)
راهنمای استفاده از LMS (آموزش مجازی)
نحوه پیگیری فراغت از تحصیل دانش آموختگانفرم های مربوط به اساتید و گروه تأسیس رشته های آموزشی
 
 قرارداد حق التدریس اساتید مدعو
 فعالیت آموزشی اساتید
 تأسیس رشته (صفحه اول - صفحه دوم)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-27 17:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ