نقشه سایت     
شرایط دریافت وام تحصیلی
  1. ارائه تعهدنامه محضری به اداره رفاه دانشجویی
  2. دریافت فرم مربوط به وام ضروری، وام تحصیلی (کمک هزینه)، مسکن و ...
  3. تکمیل اطلاعات توسط دانشجو
  4. امضا و تأیید فرم توسط کارشناس آموزش
  5. ارائه فرم وام ضروری به اداره رفاه دانشجویی توسط داشجو
  6. اعلام اسامی دانشجویان متقاضی دریافت وام تحصیلی (کمک هزینه) به اداره رفاه دانشجویی
  7. نوشتن معدل و تأیید فرم مربوط به خوابگاه توسط کارشناس آموزش جهت ارائه به اداره امور خوابگاه ها
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-20 10:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ